Design manual

Grafický manuál

Loga

Logos

Stáhněte si vhodnou verzi loga s ohledem na plánované použití.

Download the appropriate logo version for your intended use.

Písma

Typography

Nainstalujte si písma, která vytváří a definují vizuální styl značky.

Install fonts that create and define the visual style of the brand.

Barvy

Colors

Používejte naše firemí barvy pro digitální obrazovky i tiskové aplikace.

Use our company's colors for digital screens and printing applications.

Názvy značky
Naming

Ověřte si správné zápisy značky včetně produktů. Aplikujte vhodnou strukturu a pojmenování e-mailů.

Check the correct entries of brand, including products. Apply the appropriate naming of e-mails.

Ukázky brandingu
Branding showcase

Podívejte se na jednotný grafický vizuální styl značky v galerii vybraných ukázek.

Take a look at unified graphic visual style of brand through a gallery of selected samples.

Grafická data
Design assets

Tato složka obsahuje všechny používané grafické materiály.

This folder contains all used graphic materials of brand. 

Zobrazit víceShow more
Potřebujete poradit?
Need help?

Kontaktujte Vladimíra Bareše, grafického designera a autora tohoto Grafického manuálu.

Contact Vladimir Bares, graphic designer and author of this Design manual.